«Сільпо» знову №1 з інновацій у ритейлі в Україні — рейтинг журналу «ТОП-100»
../innovaeditor/assets/599882bf9908b2a68e36e7cc1077290c.jpg

Команда журналу «ТОП-100» і Delo.ua (Ekonomika Communication Hub) випустила рейтинг «ТОП-50 інноваційних компаній України». У ритейлі з п'яти фіналістів перемогла мережа супермаркетів «Сільпо».

Для складання рейтингу редакція видання розглянула більш як 160 компаній із різних галузей. До лонг-листа увійшли ті, річний оборот яких становив від 100 млн грн і більше. До списку потрапили компанії, що розробили новий або вдосконалили наявний продукт, технологію чи послугу, а також ті, які використовують інноваційні підходи в управлінні бізнес-процесами. Серед останніх враховувалися новації у виробництві, логістиці, управлінні, фінансах і продажах.

Фінальний список рейтингу формувався з трьох оцінок: 20% — голосування читачів на сайті delo.ua; 40% — оцінка експертів; 40% — оцінка редакційної колегії. Членам журі запропонували заповнити анкету, в якій було подано список більш як із 140 компаній з різних галузей.

Експерти оцінювали претендентів за 5-бальною шкалою згідно з трьома параметрами:

- інноваційність продукту: розробка та впровадження нових або вдосконалених продуктів, послуг, технології виробництва;

- інноваційні підходи в управлінні бізнес-процесами: організації виробництва, логістиці, управлінні персоналом, фінансами, продажами тощо;

- масштаб інновацій: якого поширення набула інновація.

У підсумку в шорт-лист потрапили 50 компаній – по п'ять у кожній галузі.

Експерти вказали значущі, на їхню думку, інновації в компанії — у мережі «Сільпо» такими стали дизайнерські супермаркети і поєднання традиційного ритейлу з фуд-кортом та ресторанами.

Це вже втретє «Сільпо» визнають найінноваційнішою компанією 2019 року українського ритейлу. Раніше мережа стала єдиним ритейлером у топ-20 інноваційних компаній України в рейтингу видання «Власть денег», а за результатами дослідження Mind Innovation Index 2019, Fozzy Group була названа «Інноваційним лідером галузі «Ритейл», а мережа супермаркетів «Сільпо» отримала нагороду в спеціальній номінації «Інноваційність у роботі з клієнтами». В 2019 році також три дизайнерські супермаркети «Cільпо» увійшли в Europe’s Finest Store 2019 – топ-25 найкращих інноваційних дизайнів європейських магазинів, за версією European Supermarket Magazine.

Мережа супермаркетів «Сільпо» від свого заснування експериментує з інтер'єром торговельних залів. Понад п'ять років тому ритейлер почав розробляти власний авторський концептуальний дизайн для окремих супермаркетів, а в 2018 році поширив експеримент на всю мережу. Тепер кожен новий «Сільпо» має індивідуальне оформлення, крім того, діє програма оновлення дизайну й концепції вже наявних магазинів. Тож нині «Cільпо» — один із небагатьох у світі великих мережевих продуктових ритейлерів, який створює індивідуальний дизайн для кожного магазину.

У мережі є супермаркети, зокрема, в таких стилях: Всесвіт Мавки, Ван Гог, музичний, стародавня друкарня, яхт-клуб або морський порт, азіатська культура, Дикий Захід, є магазин із написами клінгонською мовою (вигаданою мовою серіалу «Зоряний шлях») та рок-зірками тощо. 

«Сільпо» — одна з найбільших національних мереж продовольчих супермаркетів України з асортиментом близько 76 000 найменувань продуктів харчування й супутніх товарів, а також товарами власних торгових марок і власного імпорту. В компанії діє проєкт підтримки та розвитку малих українських виробників «Лавка Традицій™», продукцію яких можна придбати в «Сільпо» і делікатес-маркетах Le Silpo. Станом на 07.12.2019 торговельна мережа нараховує 251 супермаркет.

«Cільпо» снова №1 по инновациям в ритейле в Украине — рейтинг журнала «ТОП-100» (Delo.ua / Ekonomika Communication Hub)

Команда журнала «ТОП-100» и Delo.ua (Ekonomika Communication Hub) выпустила рейтинг «ТОП-50 инновационных компаний Украины». В ритейле из пяти финалистов победила сеть супермаркетов «Cільпо».

Для составления рейтинга редакция издания рассмотрела более 160 компаний из различных сфер. В лонг-лист включили те, годовой оборот которых составил от 100 млн грн и больше. В список попали компании, которые разработали новый или усовершенствовали существующий продукт, технологию или услугу, а также те, которые используют инновационные подходы в управлении бизнес-процессами. Среди последних учитывались новации в производстве, логистике, управлении, финансах и продажах.

Финальный список рейтинга формировался из трех оценок: 20% — голосование читателей на сайте delo.ua; 40% — оценка экспертов; 40% — оценка редакционной коллегии. Членам жюри предложили заполнить анкету, в которой был представлен список более чем из 140 компаний из разных отраслей.

Эксперты оценивали компании по 5-балльной шкале с учетом трех параметров:

- инновационность продукта: разработка и внедрение новых или усовершенствованных продуктов, услуг, технологии производства;

- инновационные подходы в управлении бизнес-процессами: в организации производства, логистике, управлении персоналом, финансами, продажами и др.;

- масштаб инноваций: насколько широкое распространение получила инновация.

В итоге в шорт-лист попали 50 компаний – по пять в каждой отрасли.

Эксперты указали значимые, по их мнению, инновации в компании — в сети «Cільпо» такими стали дизайнерские супермаркеты и сочетание традиционного ритейла с фуд-кортом и ресторанами.

Это уже третий раз «Cільпо» признают самой инновационной компанией 2019 украинского ритейла. Ранее сеть стала единственным ритейлером в топ-20 инновационных компаний Украины рейтинга издания «Власть денег», а по результатам исследования Mind Innovation Index 2019, Fozzy Group была названа «Инновационным лидером отрасли «Ритейл», а сеть супермаркетов «Cільпо» получила награду в специальной номинации «Инновационность в работе с клиентами». В 2019 году также три дизайнерские супермаркета «Cільпо» вошли в Europe's Finest Store 2019 – топ-25 лучших инновационных дизайнов европейских магазинов, по версии European Supermarket Magazine.

Сеть супермаркетов «Cільпо» от своего основания экспериментирует с интерьером торговых залов. Более пяти лет назад ритейлер начал разрабатывать собственный авторский концептуальный дизайн для отдельных супермаркетов, а в 2018 году распространил эксперимент на всю сеть. Теперь каждый новый «Cільпо» имеет индивидуальное оформление, кроме того, действует программа обновления дизайна и концепции уже имеющихся магазинов. Поэтому сейчас «Cільпо» — один из немногих в мире крупных сетевых продуктовых ритейлеров, который создает индивидуальный дизайн для каждого магазина.

В сети есть супермаркеты, в частности, в таких стилях: Вселенная Мавки, Ван Гог, музыкальный, древняя типография, яхт-клуб или морской порт, азиатская культура, Дикий Запад, есть магазин с надписями на клингонском языке (выдуманном языке сериала «Звездный путь»), рок-звездами и др.